Τηλ. και φαξ: 2310 - 825 721

e mail: evgenidi@gmail.com

Δελφών 60 - 54642 - Θεσσαλονίκη

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
(ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 • ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
 • ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ
 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 • ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
 • ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
 • ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
 • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
 • ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ γ' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ Η ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 1/1/1992.
 • ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 1398/1983 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ)

Για τη χορήγησή τους είναι απαραίτητα: Συνταγή με διπλή κόκκινη γραμμή και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας).
 1. ΜΟΡΦΙΝΗ: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp (μέγιστη ημερήσια δόση)
 2. ΠΕΘΙΔΙΝΗ: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp των 100 mg ή 5 των 50 mg (μέγιστη ημερήσια δόση)
 3. ΚΩΔΕΪΝΗ TABL: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15 TABL (μέγιστη δόση)
 4. MORFICONTIN: Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση υης Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής.
 5. DOLCONTIN: (10Χ60 mg) Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (Δόση για πέντε μέρες)
 6. DUROGESIC:
  • Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.
  • Δύναται να χορηγείται με ευθύνη του γιατρού με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε ημερών.
  • Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθούς, θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή κατόπιν αδείας της Δ/νσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας η οποία έχει ισχύ ένα μήνα.
 7. ROMIDON TABL: Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή
 8. ROMIDON AMP: Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή
 9. ZIDERON AMP: Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.

Σε περίπτωση παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας όλα τα παραπάνω σκευάσματα, χορηγούνται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν.1729/87
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
Τα φάρμακα του πίνακα Δ χορηγούνται με συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται η σφραγίδα της Νομαρχίας ή του ΙΚΑ (σε περίπτωση που η συνταγή είναι του ΙΚΑ) και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3, ή 6 τεμάχια. Οι συνταγές αυτές φυλλάσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με τη σφραγίδα του φαρμακείου, αριθμούνται και τοποθετούνται σε φακέλους κατά μήνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β και Γ
Χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία (σε συνεχιζόμενη θεραπεία, με Νομαρχιακή απόφαση).
Οι δίγραμμες συνταγές του ν.1729/87 αριθμούνται και αναγράφονται αυθημερόν υποχρεωτικά στο συνταγολόγιο. Επίσης φυλάσσονται στο φαρμακείο για τρία χρόνια.

ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 1729/87
Οι απλές συνταγές του ν.1729/87 αριθμούνται και φυλάσσονται για δύο χρόνια στο φαρμακείο.

AKINETON, ARTAN ΚΑΙ ΟΜΟΙΑ ΤΟΥΣ
Τα ιδιοσκευάσματα AKINETON, ARTANE και όμοιάτους παρόλο που δεν ανήκουν στον Ν. 1729/87, για να χορηγηθούν χρειάζονται απλή συνταγή.

NALOREX
Χορηγείται με διπλότυπη ειδική "Συνταγή Ανταγωνιστικών Ουσιών" που φυλάσσεται για 3 χρόνια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΣ
Τα κωδείνούχα χορηγούνται ως εξής:
Α) Για κωδεϊνούχα συνολικής περιεκτικότης μέχρι 200 mg ανά εμβαλάγιο και ανά συνταγή, απαιτείται απλή συνταγή χωρίς κόκκινη διαγράμμιση και χωρίς θεώρηση από την Νομαρχία φυλλασόμενη για δύο χρόνια (π.χ. ένα μόνο κουτί LONARID-N TAB).
Β) Για κωδεϊνούχα άνω των 200 mg ανά εμβαλάγιο και ανά συνταγή απαιτείται συνταγή με μονή κόκκινη διαγράμμιση και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θεωρημένη με σφραγίδα της Νομαρχίας φυλασσόμενη για 3 χρόνια (π.χ. δύο κουτιά LONARID-N TAB).
Η στρογγυλή σφραγίδα του Ι.Κ.Α. σε συνταγές του Ι.Κ.Α. επέχει θέση σφραγίδας της Νομαρχίας.
Γ) LONALGAL : Οι ταμπλέτες (έστω και ένα κουτί) και τα υπόθετα (από δύο κουτιά και πάνω) αναγράφονται σε συνταγή με μονή κόκκινη διαγράμμιση και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θεωρημένη από την Νομαρχία που φυλάσσεται για τρία χρόνια στο φαρμακείο. Για ένα κουτί υπόθετα LONALGAL απαιτείται απλή φυλασσόμενη συνταγή για δύο χρόνια.
Για το Ι.Κ.Α. ισχύει ό,τι και παραπάνω.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1729/1987 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΙΚΑΚΑΣ Δ

ACTIQ   !! Ν Ε Ο !! ΦΕΝΤΑΝΙΛΗ   !! Ν Ε Ο !!
ANCONEVRONΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
APOLLONSETΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
ARIPAXΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
ATARVITONΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
CENTRACΠΡΑΖΕΠΑΜΗ
CICLETAN   !! Ν Ε Ο !! ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ   !! Ν Ε Ο !!
DIPHENALΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
DISTEDONΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
DORMΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
DORMICUMΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ
EVAGELINΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
FRISIUMΚΛΟΜΠΑΖΑΜΗ
GARDENALΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
HIPNOSEDONΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
ILMANΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
IMOVANE   !! Ν Ε Ο !! ΖΟΠΙΚΛΟΝΗ   !! Ν Ε Ο !!
LEXOTANILΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
LIBRAXΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΙΟ
LIBRONIL-RΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
LINEAΑΜΦΕΠΡΑΜΟΝΗ
LONALGALΚΩΔΕΙΝΗ
LORAMETΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ
LUMIDROPSΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
MALIASINΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
METATOP   !! Ν Ε Ο !! ΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ   !! Ν Ε Ο !!
MODIUMΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
NEO-NIFALIUMΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
NIFALINΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
NILIUMΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
NORMISONΤΕΜΑΖΕΠΑΜΗ
NOTORIUMΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
NOVHEPARΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
OASILΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΙΟ
PASCALIUMΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
PENTOTHALΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ
PRONEURITΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
RIVOTRILΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ
SATURNILΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ
SONATA   !! Ν Ε Ο !! ΖΑΛΕΠΛΟΝΗ   !! Ν Ε Ο !!
STEDONΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
STESOLID ENEMAΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
STILNOX   !! Ν Ε Ο !! ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ   !! Ν Ε Ο !!
SUBUTEX   !! Ν Ε Ο !! ΜΠΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ   !! Ν Ε Ο !!
TAVORΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
THIOPENTALΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ
TITUSΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
TRANKILIUMΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
TRANXENEΚΛΟΡΑΖΕΠΑΤΗ
VULBEGALΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
XANAXΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ
ZOLPIDEM / GENTHON   !! Ν Ε Ο !! ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ   !! Ν Ε Ο !!
ZOLPIDEM / BIOCHEMIE   !! Ν Ε Ο !! ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ   !! Ν Ε Ο !!

ΠΙΚΑΚΑΣ Γ Σ

CO-DEPON

ΚΩΔΕΙΝΗ
CODIPRONT-NΚΩΔΕΙΝΗ
LONARID - NΚΩΔΕΙΝΗ
SIVAL BΚΩΔΕΙΝΗ

ΠΙΚΑΚΑΣ Γ

DELAVIRAL

ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
DEMETOVIXΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
DEVIXILΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
DOLCONTIN (CR)ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΙΝΗ
DOVAVIXINΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
DUO EXTOLENΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
DUROGESICΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ
FENTANYLΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ
FORTALΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗ
JACTUSSΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
MONGOLΜΟΡΦΙΝΗ
MORFICONTINΜΟΡΦΙΝΗ
NUBAINΝΑΛΒΟΥΦΙΝΗ
ORAMORPHΜΟΡΦΙΝΗ
RAPIFENΑΛΦΕΝΤΑΝΥΛΗ
ROMIDONΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΙΟ
ULTIVAΡΕΜΙΦΑΙΝΤΑΝΙΛΗ
ZIDERONΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΙΟ

Α) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΚΑΙ Δ' ΤΟΥ Ν.1729/87:

Σχετικά με την διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών φαρμάκων, εκτός αυτών του Μονοπωλίου, των οποίων έχει λήξει η ισχύς και έχουν καταστεί ακατάλληλα προς χρήση, σας γνωστοποιούμε ότι αυτή προβλέπεται από τις υπ.αριθ. Φ1/Γ5/11652/1973 και Υ6/7250/12-7-1993 αποφάσεις.
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω αποφάσεων προκύπτει ότι φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2161/93 και τα οποία για οιανδήποτε αιτία έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα, καταστρέφονται μια φορά το χρόνο εντός του μηνός Απριλίου σε τόπο και χρόνο που καθορίζει ο Νομάρχης με απόφαση, παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Για την ανωτέρω καταστροφή οι Διευθύνσεις Υγείας - Πρόνοιας των Νομαρχιών πρέπει να ενημερώνουν τον ΕΟΦ, υπάλληλος του οποίου θα παρίσταται στην καταστροφή και ο οποίος θα λαμβάνει μέριμνα για την ταινία γνησιότητας και θα προσυπογράψει το πρωτόκολλο.
Εάν ο ΕΟΦ αδυνατεί να παρίσταται στην ανωτέρω καταστροφή, αυτή πραγματοποιείται παρουσία μόνο του υπαλλήλου της οικείας Νομαρχίας ο οποίος λαμβάνει μέριμνα για την ταινία γνησιότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τις Δ/νσεις Υγείας των οικείων Νομαρχιών.
Μετά το πέρας της καταστροφής συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία της Νομαρχίας και στην Δ/νση Φαρμάκων - Φαρμακείων του Υπουργείου.

Β) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β' ΤΟΥ Ν.1729/87:

Ουσίες ή φαρμακευτικά σκευάσματα που υπάγονται στον πίνακα Β του άρθρου 4 του Ν.1729/87 και έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως των, προκειμένου να καταστραφούν, επιστρέφονται στην Κεντρική Διαχείριση Ναρκωτικών ή στα παραρτήματα αυτής.
Για την επιστροφή απαιτείται έγκριση από το Υπ.Υγείας και Πρόνοιας ύστερα
α) από αίτηση του ενδιαφερόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου, προς την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Δ/νση ή Τμήμα Υγιεινής) η οποία διαβιβάζεται στην Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υ.Υ.Π. και
β) γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Ν.1729/87 , άρθρο 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5