ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ε.Ο.Φ.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ με αρ.Πρωτ. 39600/17.10.2001

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενη χρήση του INTERNET στην παράνομη διακίνηση και διάθεση προϊόντων όπως τα φάρμακα ,τα συμπληρώματα διατροφής και άλλα.
Ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των νομίμων διαδικασιών στην διακίνηση και διάθεση αυτών των προϊόντων και τους κινδύνους που διατρέχουν οι καταναλωτές από την παράνομη διακίνηση μέσω INTERNET.
Α. Νόμιμη Διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων
Η διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων διέπεται από τις διατάξεις:Ν.Δ 96/73(άρθρο 13),Ν.Δ.96/73( άρθρο 12,παρ.1),Ν.Δ.363(4/9 Αυγ.1941(ΦΕΚ Α268 παρ.4 και το Π.Δ.194.95(άρθρο 4,παρ.1). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές:


Β. Παράνομη Διακίνηση( μέσω INTERNET,αλληλογραφίες κ.λ.π.)
Η διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω οποιασδήποτε πηγής που δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία όπως π.χ. το INTERNET, πέραν του ότι απαγορεύεται από νόμο, εγκυμονεί κινδύνους που έχουν σχέση αφενός με την υγεία του ασθενούς που λαμβάνει το προϊόν χωρίς ιατρική συνταγή και συμβουλή, αφετέρου με την ποιότητα των προϊόντων η οποία δεν διασφαλίζεται από τις συνθήκες της παράνομης διακίνησης και χωρίς την εποπτεία του ΕΟΦ.
Επισημαίνεται ότι η παράνομη διακίνηση μέσω INTERNET συνδέεται και με προϊόντα τα οποία δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ όπως ορισμένα αναβολικά, προϊόντα εφεδρίνης, καρνιτίνης ή βιταμινούχων σε πολύ υψηλές περιεκτικότητες κ.λ.π. η ανεξέλεγκτη χρήση των οποίων μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες της υγείας όπως βλάβες ζωτικών οργάνων, ψυχικές διαταραχές, προβλήματα μεταβολισμού κ.λ.π. είτε είναι πλαστά με εμφανείς και άμεσους κινδύνους στην υγεία του καταναλωτή - ασθενούς.
Ενημερώνονται λοιπόν οι καταναλωτές ότι διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους χρησιμοποιώντας προϊόντα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ ή προμηθεύονται φάρμακα από πηγές άλλες πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.
Πρόσφατα ο ΕΟΦ σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ συνέβαλε στην σύλληψη ιδιώτη ο οποίος προωθούσε την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων μέσω INTERNET.Τα προϊόντα αυτά προμηθευόταν από φαρμακεία ή / και φαρμακαποθήκες και το θέμα έχει παραπεμφθεί στην Δικαιοσύνη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ. : 53425 / 18.12.2001

Σε συνέχεια της υπ'αριθμ. 39600/17-10-2000 Εγκυκλίου ΕΟΦ σχετικά με τη διαφήμιση των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω INTERNET, το ΔΣ του ΕΟΦ, με τις υπ' αριθμ. 0-734 και 0-735/12/16/7/01 αποφάσεις του προχωρεί στην αυστηρή εφαρμογή των παρακάτω μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της κατάχρησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, και ειδικότερα των αναβολικών ουσιών, καθώς και να αποτραπεί η χρήση τους εκτός των εγκεκριμένων θεραπευτικών ενδείξεων.
Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα:
  1. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα πωλούνται μόνο από τα φαρμακεία, με ή χωρίς ιατρική συνταγή, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από τον ΕΟΦ τρόπους διάθεσης.
  2. Η διαφήμιση και η πώληση μέσω των ιστοσελίδων του διαδικτύου (INTERNET) των αναβολικών στεροειδών καθώς και γενικά όλων των φαρμακευτικών προϊόντων απαγορεύεται αυστηρά. Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής επιφέρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Όλα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν αναβολικά στεροειδή πρέπει να χορηγούνται με συνταγή φυλασσόμενη επί διετία ανεξαρτήτως της περιεκτικότητάς τους ,όπως προβλέπεται στις ισχύουσες άδειες κυκλοφορίας του ΕΟΦ.
  4. 0ι υπεύθυνοι κυκλοφορίας των φαρμακευτικών σκευασμάτων να φροντίσουν ώστε ο τρόπος διάθεσης που προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας των προϊόντων τους να αναγράφεται ευκρινώς στην εξωτερική συσκευασία.
  5. Συγχρόνως, εφιστούμε την προσοχή στους επαγγελματίες της υγείας (ιατρούς, φαρμακοποιούς) να ακολουθούν τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αφορούν την ορθή συνταγογράφηση και τη διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.
    Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι εκτός από τα αναβολικά στεροειδή οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων και δραστικών ουσιών θα πρέπει να χορηγούνται αυστηρά και μόνο στις εγκεκριμένες ενδείξεις τους και υπό τις προϋποθέσεις της άδείας τους.
  6. Τέλος οι αρμόδιοι ελεγκτικοί φορείς (Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Ε.Ο.Φ., Νομαρχίες, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κλπ) καλούνται να εποπτεύουν τη διακίνηση των φαρμάκων και να ενεργούν αναλόγως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις αρμοδιότητές τους.

Η χρήση αναβολικών ουσίων ίσως ευθύνεται για αλλοιώσεις του νευρικού συστήματος ('Aρθρο από το health.in.gr )