Τηλ. και φαξ: 2310 - 825 721

e mail: evgenidi@gmail.com

Δελφών 60 - 54642 - Θεσσαλονίκη

Ευγενίδης Διονύσιος του Χρήστου

Φαρμακοποιός
Απόφοιτος Α.Π.Θεσ/νίκης

Πρόεδρος Διοκητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσ/νίκης
Προϊστάμενος Εποπτικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσ/νίκης
Εκλέκτορας του Φ.Σ.Θ. στον Πανελληνίο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Αναπληρωματικό μέλος Ομοσπονδίας ΣΥ.ΦΑ. Ελλάδος

Τα 75 χρόνια της κατασκήνωσης ΧΑΝ ΠΗΛΙΟ