Πότε προσκομίζουμε Φορολογική ενημερότητα στο ΙΚΑ;
Α. Ιανουάριο - Μάϊο - Σεπτέμβριο
Β. Ιανουάριο - Ιούλιο
Γ. Κάθε μήνα

Πότε προσκομίζουμε Ασφαλιστική ενημερότητα στο ΙΚΑ;
Α. Ιανουάριο - Μάϊο - Σεπτέμβριο
Β. Ιανουάριο
Γ. Κάθε μήνα

Από ποιό ποσό και πάνω προσκομίζουμε Φορολογική ενημερότητα στα Ασφ. Ταμεία;
Α. 1.500 Ευρώ
Β. 1.467,35 Ευρώ
Γ. 1.000 Ευρώ

Πάνω από ποιό ποσό προσκομίζουμε Ασφαλιστική ενημερότητα στο ΔΗΜΟΣΙΟ;
Α. 3.000 Ευρώ
Β. 1.500 Ευρώ
Γ. 2.934,70 Ευρώ