Τηλ. και φαξ: 2310 - 825 721

e mail: evgenidi@gmail.com

Δελφών 60 - 54642 - Θεσσαλονίκη

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014

 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
  • Διημέρευση :     08.00-20.30
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00
  • Διανυκτέρευση :     08.30-00.00

 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
  • Διανυκτέρευση :     20.30-
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00

 • ΜΑΡΤΙΟΣ
  • Διημέρευση :     08.30-20.30
  • Διημέρευση :     08.30-20.30
  • Διανυκτέρευση :     08.30-00.00
  • Διανυκτέρευση :     20.30-

 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ
  • Διημέρευση :     08.00-20.30
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00

 • ΜΑΙΟΣ
  • Διημέρευση :     08.00-20.30
  • Διανυκτέρευση :     20.30-
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00

 • ΙΟΥΝΙΟΣ
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00
  • Διανυκτέρευση :     20.30-

 • ΙΟΥΛΙΟΣ
  • Διημέρευση :     08.30-20.30
  • Διημέρευση :     08.30-20.30
  • Διανυκτέρευση :     08.30-00.00
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00

 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
  • Διημέρευση :     08.00-20.30
  • Διανυκτέρευση :     20.30-
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00

 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
  • Διημέρευση :     08.00-20.30
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00
  • Διανυκτέρευση :     20.30-

 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
  • Διημέρευση :     08.30-20.30
  • Διημέρευση :     08.30-20.30
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00

 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
  • Διανυκτέρευση :     20.30-
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
  • Διημέρευση :     08.00-20.30
  • Διανυκτέρευση :     20.30-00.00
  • Διανυκτέρευση :     20.30-