ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τα παράκατω εμβόλια καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για όλα τα υπόλοιπα οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν καλύπτουν τη δαπάνη.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
1. ΤΕΤΑΝΟΣ-ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ-ΚΟΚΚΥΤΗΣ ANATOXAL DI-TE-PER, D.T.COQ, INFANRIX
2. ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ VACCIN SABIN
3. ΙΛΑΡΑ-ΕΡΥΘΡΑ-ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ MMR, PRIORIX
4. ΙΛΑΡΑ ROUVAX
5. ΕΡΥΘΡΑ VACCIN RUBEOLE
6. ΤΕΤΑΝΟΣ-ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ τύπου ενηλίκου D.T.VAX ADSORBE(για παιδιά άνω των 7 ετών)
7. ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ MUMPSVAX
8. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ENGERIX, RECOMBIVAX, INFANRIX-HEP (για βρέφη μέχρι 12 μηνών και παιδιά 11-12 ετών)
9. ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ b ACT-HIB, HIBTITER, HIBERIX (για παιδιά μέχρι 5 ετών)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
1. ΤΕΤΑΝΟΣ-ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ τύπου ενηλίκου D.T.VAX ADSORBE
2. ΙΛΑΡΑ ROUVAXσε ανεμβολίαστους <30 ετών
3. ΕΡΥΘΡΑ VACCIN RUBEOLE
4. ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ MUMPSVAX
5. ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ VACCIN SABIN
6. ΓΡΙΠΠΗ FLUARIX, EVAGRIP, AGRIPAL, VAXIGRIP, INFLUVAC για τις κατά ασθένεια ομάδες υψηλού κινδύνου (δεν υπάγονται σε καθεστώς γενικευμένης και καθολικής χορήγησης)
7. ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΚΚΟΣ PNU IMUNE 23, PNEUMO-23
8. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α HAVRIX, AVAXIN, VAQTA
9. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ENGERIX, RECOMBIVAX, INFANRIX-HEP