Τηλ. και φαξ: 2310 - 825 721

e mail: evgenidi@gmail.com

Δελφών 60 - 54642 - Θεσσαλονίκη

Ενδιαφέρουσες Δικτυακές διευθύνσεις:

 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
 • ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης
 • ΠΑΝΣΥΦΑ
 • "PGEU" Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
 • Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιώς
 • Φαρμακευτικό τμήμα Α.Π.Θ.
 • Φαρμακευτικό τμήμα Παν. Αθηνών
 • Φαρμακευτικό τμήμα Παν. Πατρών
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
 • Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.)
 • ΙΚΑ - Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • ΟΠΑΔ - Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου
 • ΟΓΑ - Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
 • ΟΑΕΕ - Οργανισμός Ασφαλίσης Ελεύθερων Επαγγελματιών
 • ΤΥΔΚΥ - Ταμείο Υγείας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων
 • ΤΣΑΥ - Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών
 • ΕΔΟΕΑΠ - Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης
 • ΤΣΜΕΔΕ - Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
 • ΤΥΠΕΤ - Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας
 • Φαρμακεία ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ-ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗ
 • Φαρμακείο Αντώνη Περίδη
 • Φαρμακείο Ιωάννη Τρικουράκη
 • Φαρμακείο Δημήτρη Καλτσούνη
 • Φαρμακείο Χριστίνας Τζικούλα
 • Φαρμακείο Λάμπρου Χριστοδούλου
 • Virtual Pharmacy
 • ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.
 • Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών
 • Σ.Φ.Ε.Ε.
 • Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος
 • PharmWeb
 • Ιατρικός Σύλλογος Θεσ/νίκης
 • 3η ΥΠΕ Μακεδονίας
 • Γιατροί χωρίς σύνορα
 • Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος