Τηλ. και φαξ: 2310 - 825 721

e mail: evgenidi@gmail.com

Δελφών 60 - 54642 - Θεσσαλονίκη

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας καθορίζεται ως εξής:

Χειμερινή περίοδος από 1/10 έως 15/5
Δευτέρα - Τετάρτη Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
8:00 - 14:308:00 - 14:00 & 16:30 - 20:30

Καλοκαιρινή περίοδος από 16/5 έως 30/9
Δευτέρα - Τετάρτη Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
8:00 - 14:308:00 - 14:00 & 17:00 - 20:30

Από 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου καθορίζεται συνεχές ωράριο λειτουργίας καθημερινά απο τις 07:30 - 15:30.