ΤΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατόπιν της από 10-10-2001 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και της συνεργασίας μετά των αρμοδίων παραγόντων του ΙΚΑ (έγγραφό του Π60/20/19-7-2001), και διερευνήσαντες τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στον τομέα των φαρμακοτεχνικών εργασιών, αποφασίσαμε να τροποποιήσουμε το ύψος των φαρμακοτεχνικών εργασιών, από 1-1-2002, σε δραχμές και Ευρώ, ως εξής:

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΡΑΧΜΕΣ
ΕΥΡΩ
1. ΑΛΟΙΦΕΣ
Παρασκευή αλοιφής μέχρι 50γρ
770
2,26
Για ποσότητα άνω των 50γρ ανά 10γρ ή κλάσμα αυτών
70
0,21
2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ
Ανάμειξη σκόνεων ή αλάτων μέχρι 100γρ
515
1,51
Για ποσότητα άνω των 100γρ ανά 50γρ. ή κλάσμα αυτών
130
0,38
3. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Αποστείρωση σε ατμοκλίβανο ξηροκλίβανο
1260
3,7
Αποστείρωση με βρασμό
540
1,58
4. ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
Παρασκευή αυτών μέχρι 300γρ.
770
2,28
Πάνω από 300γρ. ανά 50γρ. ή κλάσμα αυτών
130
0,38
5. ΒΩΛΟΙ
Κατασκευή αυτών μέχρι 10 τεμάχια
325
0,95
Για κάθε βώλο παραπάνω
12
0,04
6. ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ
Παρασκευή αυτών μέχρι 200γρ.
770
2,28
Πάνω από 200γρ. ανά 100γρ. ή κλάσμα αυτών
130
0,38
7. ΓΛΙΣΧΡΑΜΑΤΑ
Παρασκευή αυτών και τυχόν διάλυση φαρμάκου με ή χωρίς χρήση γουδιού μέχρι 200γρ.
360
1,06
Πάνω από 200γρ. ανά 50γρ. ή κλάσμα αυτών
25
0,07
8. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Παρασκευή αυτών μέχρι 100γρ.
660
1,94
Πάνω από 100γρ. ανά 50γρ. ή κλάσμα αυτών
65
0,19
9. ΔΙΣΚΙΑ
Παρασκευή δισκίων μέχρί 10 τεμάχια
325
0,95
Για κάθε παραπάνω δισκίο
15
0,04
10. ΕΓΧΥΜΑΤΑ
Παρασκευή αυτών με διήθηση και τυχόν μίξη ή διάλυση φαρμάκου με ή χωρίς χρήση γουδιού μέχρι 300γρ.
695
2,04
Πάνω από 300γρ. ανά 50γρ. ή κλάσμα αυτών
45
0,13
11. ΕΙΔΗ
Μίξη φυτικών αδρομερών ή διαμερισμό αυτών
325
0,95
12. ΕΚΛΕΙΓΜΑΤΑ
Παρασκευή αυτών μέχρι 200γρ.
540
1,58
Πάνω από 200γρ. ανά 50γρ. ή κλάσμα αυτών
70
0,21
13. ΕΜΒΡΕΓΜΑΤΑ & ΘΕΡΜΟΔΙΑΒΡΕΓΜΑΤΑ
Παρασκευή αυτών με διήθηση ή όχι, με μίξη ή όχι, με διάλυση ή όχι φαρμάκων μέχρι 500γρ.
360
1,06
Πάνω από 500γρ. ανά 100γρ. ή κλάσμα αυτών
35
0,1
14. ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ
Παρασκευή αυτών μέχρι 100γρ.
385
1,13
Πάνω από 100γρ. ανά 50γρ. ή κλάσμα αυτών
35
0,1
15. ΚΑΤΑΠΟΤΙΑ
Παρασκευή αυτών μέχρι 5
260
0,77
Για κάθε καταπότιο πάνω από τα 5
25
0,07
16. ΚΟΛΛΥΡΙΑ
Για απλή παρασκευή αυτών ή με αποστείρωση
505
1,48
17. ΚΟΝΕΙΣ
Παρασκευή αυτών μέχρι 10
505
1,48
Για κάθε παραπάνω
25
0,07
18. ΠΗΚΤΟΚΑΨΑΚΙΑ & ΕΝΑΖΥΜΑ
Παρασκευή αυτών εκτός της αξίας των μέχρι 10
505
1,48
Για κάθε ένα παραπάνω
40
0,12
19. ΠΤΙΣΑΝΑΙ
Παρασκευή αυτών με διήθηση ή χωρίς και διάλυση ή όχι άλλων φαρμάκων μέχρι 500γρ.
320
0,94
Παραπάνω από 500γρ. ανεξάρτητα ποσότητας
380
1,12
20. ΡΑΒΔΙΑ, ΣΤΥΛΙΣΚΟΙ
Παρασκευή ενός τεμαχίου
65
0,19
Τα συστατικά φάρμακα υπολογίζονται χωριστά
21. ΥΠΟΘΕΤΑ, ΩΟΕΙΔΗ, ΠΕΣΣΟΙ
Παρασκευή αυτών μέχρι 10
505
1,48
Για κάθε τεμάχιο πάνω από 10 ανά ένα
50
0,15
22. ΦΥΡΑΜΑΤΑ, ΠΑΣΤΑΙ
Παρασκευή αυτών μέχρι 100γρ.
505
1,48
Για πάνω από 100γρ. ανά 100γρ.
130
0,38
23.Στίς πιο πάνω τιμές προστίθεται η αξία των φαρμάκων τα οποία αναγράφονται στη συνταγή, του εκδόχου και των βελτιωτικών, εφόσον προστίθενται, της τιμής των υπολογιζόμενης ως εξής:
Κόστος αγοράς συν ποσοστό κέρδους του φαρμακοποιού.
24. Για τα σκευάσματα, βάμμα ιωδίου, μερκουροχρώμ και οξυζενέ παρασκευής του φαρμακοποιού , ισχύουν οί τιμές που περιλαμβάνονται στα δελτία τιμών του Υπουργείου Εμπορίου για τα όμοια ως άνω προϊόντα τα οποία παράγονται από τις φαρμακοβιομηχανίες, προσαρμοζόμενες ανάλογα με την χορηγούμενη από το φαρμακείο ποσότητα.
25. Αν για την παρασκευή μιας φαρμακοτεχνικής μορφής απαιτείται ενδιάμεσα η παρασκευή σκευάσματος που δεν διατίθεται έτοιμο στο εμπόριο, τότε, εκτός από την εργασία της τελικής φαρμακοτεχνικής μορφής, χρεώνεται και η ενδιάμεση φαρμακοτεχνική εργασία, με την πρώτη όμως τιμή του πίνακα, χωρίς δηλαδή την επιβάρυνση για την επιπλέον ποσότητα.
26. Εξοδα συσκευασίας (επιγραφή, πώμα, περιτύλιξη) υπολογίζονται:
120
0,35
27. Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και για τις ιδιωτικές συνταγές από 1ης Ιανουαρίου 2002.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  1. Το ποσοστό κέρδους στο φαρμακευτικό βαμβάκι είναι 24%.
  2. Το ποσοστό κέρδους στα υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος και στις παιδικές κρέμες είναι 15%. (αγορανομική Διάταξη 11/2-2-82).
  3. Το ποσοστό κέρδους για τα παιδικά ροφήματα είναι 28%.