ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Α
ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ
Ο ν ο μ α σ ί α
Δ ρ α σ τ ι κ ή
                                  
Δ ρ α σ τ ι κ ή
Ο ν ο μ α σ ί α
Afenoxin CiprofloxacinCefixime (ΚΕΦ) Ceftoral
Alenbit NorfloxacinCefixime (ΚΕΦ)Covocef-N
Aristin-C Ciprofloxacin Cefotaxime (ΚΕΦ)Ciltiren
AntibacinCeftriaxoneCefotaxime (ΚΕΦ)Claforan
Balepton CiprofloxacinCefotaxime (ΚΕΦ)Flemycin
Bivorilan Ciprofloxacin Cefotaxime (ΚΕΦ)Golafen
BresecCeftriaxone Cefotaxime (ΚΕΦ)Letynol
Caedax Ceftibutene Cefotaxime (ΚΕΦ)Molelant
Ceftoral CefiximeCefotaxime (ΚΕΦ)Naspor
CeftriaxoneCeftriaxoneCefotaxime (ΚΕΦ)Phacocef
CidropsCiprofloxacinCefotaxime (ΚΕΦ)Spirosine
Ciloxan cοl. Ciprofloxacin Cefotaxime (ΚΕΦ)Stoparen
CiltirenCefotaximeCeftazidime (ΚΕΦ)Ftazidime
Citrovenot Ciprofloxacin Ceftazidime (ΚΕΦ)Lemoxol
Ciprospes CiprofloxacinCeftazidime (ΚΕΦ)Novocral
CiproxinCiprofloxacinCeftazidime (ΚΕΦ)Solvetam
ClaforanCefotaximeCeftibutene (ΚΕΦ)Caedax
ConstilaxNorfloxacinCeftriaxone (ΚΕΦ)Antibacin
Covocef-NCefiximeCeftriaxone (ΚΕΦ)Bresec
DirunezNorfloxacinCeftriaxone (ΚΕΦ)Ceftriaxone
Ermofan Ofloxacine Ceftriaxone (ΚΕΦ)Farcef
Exocin coll OfloxacineCeftriaxone (ΚΕΦ)Fredofol
Farcef CefriaxoneCeftriaxone (ΚΕΦ)Glorixon
FlemycinCefotaximeCeftriaxone (ΚΕΦ)Labitex
Flociprin CiprofloxacinCeftriaxone (ΚΕΦ)Rocephin
Fluseminal NorfloxacinCeftriaxone (ΚΕΦ)Travilan
Forterra CiprofloxacinCeftriaxone (ΚΕΦ)Veracol
Fredofol CefriaxoneCiprofloxacin (ΚΙΝ)Afenoxin
Ftazidime CeftazidimeCiprofloxacin (ΚΙΝ)Aristin-C
Ginorectol Ciprofloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ)Balepton
GlorixonCeftriaxoneCiprofloxacin (ΚΙΝ)Bivorilan
GlossyfinCiprofloxacinCiprofloxacin (ΚΙΝ)Cidrops
Golafen CefotaximeCiprofloxacin (ΚΙΝ)Ciloxan
GrenisNorfloxacinCiprofloxacin (ΚΙΝ)Ciprospes
Grenis-Cipro CiprofloxacinCiprofloxacin (ΚΙΝ)Ciproxin
Grenis-OfloOfloxacine Ciprofloxacin (ΚΙΝ)Citrovenot
Hatacloxacine OfloxacineCiprofloxacin (ΚΙΝ)Flociprin
Idrostamin PefloxacinCiprofloxacin (ΚΙΝ)Forterra
LabitexCeftriaxoneCiprofloxacin (ΚΙΝ)Ginorectol
LaboctonPefloxacinCiprofloxacin (ΚΙΝ)Glossyfin
Ladinin CiprofloxacinCiprofloxacin (ΚΙΝ)Grenis·Cipro
Lemorcan NorfloxacinCiprofloxacin (ΚΙΝ)Ladinin
LemoxolCeftazidimeCiprofloxacin (ΚΙΝ)Ravalton
LetynolCefotaximeCiprofloxacin (ΚΙΝ)Remena
Londoman Pefloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ)Revion
MolelantCefotaximeCiprofloxacin (ΚΙΝ)Topistin
NasporCefotaximeCiprofloxacin (ΚΙΝ)Ufexil
Norocin NorfloxacinCiprofloxacin (ΚΙΝ)Urodixin
NovocralCeftazidimeNorfloxacin (ΚΙΝ)Alenbit
Obergan PefloxacinNorfloxacin (ΚΙΝ)Constilax
OvinolNorfloxacinNorfloxacin (ΚΙΝ)Dirunez
PeflacinePefloxacinNorfloxacin (ΚΙΝ)Fluseminal
Phacocef Cefotaxime Norfloxacin (ΚΙΝ)Grenis
Pistofil Norfloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ)Lemorcan
Ravalton CiprofloxacinNorfloxacin (ΚΙΝ)Norocin
Remena Ciprofloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ)Ονinοl
Revion Ciprofloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ)Pistofil
RocephinCefriaxoneNorfloxacin (ΚΙΝ)Setanol
Setanol NorfloxacinNorfloxacin (ΚΙΝ)Sinobid
Sinobid NorfloxacinNorfloxacin (ΚΙΝ)Sofasin
Sofasin NorfloxacinNorfloxacin (ΚΙΝ)Urisold
Solvetam CeftazidimeNorfloxacin (ΚΙΝ)Urospes·Ν
Spirosine CefotaximeNorfloxacin (ΚΙΝ)Vetamol
Stoparen CefotaximeOfloxacine (ΚΙΝ)Ermofan
Tabrin Ofloxacine Ofloxacine (ΚΙΝ)Exocin coll
TopistinCiprofloxacinOfloxacine (ΚΙΝ)Grenis-Oflo
TravilanCeftriaxoneOfloxacine (ΚΙΝ)Hatacloxacine
Ufexil CiprofloxacinOfloxacine (ΚΙΝ)Tabrin
UrimaxOfloxacineOfloxacine (ΚΙΝ)Urimax
Urisold NorfloxacinPefloxacin (ΚΙΝ)Idrostamin
UrodixinCiprofloxacinPefloxacin (ΚΙΝ)Labocton
Urospes·Ν NorfloxacinPefloxacin (ΚΙΝ)Londoman
Veracol CefriaxonePefloxacin (ΚΙΝ)Obergan
Vetamol NorfloxacinPefloxacin (ΚΙΝ)Peflacine
Avelox N E O MoxifloxacinMoxifloxacin (ΚΙΝ)Avelox
Octegra N E O MoxifloxacinMoxifloxacin (ΚΙΝ)Octegra

Πατήστε εδώ για εκτύπωση

Τα παραπάνω σκευάσματα χορηγούνται με Ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία ο τύπος της οποίας δίδεται με το ΝΕΟ υπόδειγμα που μπορείτε να βρείτε πατώντας Ε Δ Ω

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΩΝ Γ΄ ΓΕΝΕΑΣ

Οι παθήσεις στις οποίες οι νεότερες κινολόνες ΔΕΝ απαιτείται να συνοδεύονται από αντιβιόγραμμα για να καλυφθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία είναι:

  1. Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους με ενδείξεις φλεγμονής, όπως αποδεικνύεται από την παρουσία πυοσφαιρίων στο προστατικό υγρό ή στα ούρα που ελήφθησαν μετά η μάλαξη του προστάτου (απαιτείται εξέταση κατά Stamey - Meares) ή στο σπερμοδιάγραμμα ή σε βιοψία προστάτου, εξετάσεις οι οποίες πρέπει να επισυνάπτοναι στη συνταγή.
  2. Οστεομυελίτις από Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς.
  3. Ινοκυστική νόσος παιδιών ή ενηλίκων με συνοδό λοίμωξη του αναπνευστικού.
  4. Διάρροια ταξιδιωτών, σοβαρή εμπύρετος γαστρεντερίτις από σαλμονέλλες ή σιγκέλλες (τριήμερη θεραπεία).
  5. Εμπύρετο σε ασθενείς με υποκείμενες αιματολογικές κακοήθειες, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, HIV λοίμωξη.
  6. Κακοήθης εξωτερική ωτίτις (όχι η ψευδομοναδική ωτίτις των κολυμβητών).
  7. Εκρίζωση φορέων γονοκόκκου από το φάρυγγα και τον πρωκτό.
  8. Εναλλακτική χορήγηση προληπτικά (εφάπαξ δόση) στο στενό περιβάλλον ασθενούς με μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο (άτομα που κοιμήθηκαν στο ίδιο δωμάτιο, παιδιά στην ίδια τάξη, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που περιποιήθηκε τον ασθενή).

Οι κεφαλοσπορίνες 3ης γενεάς ΔΕΝ απαιτείται να συνοδεύονται από αντιβιόγραμμα για να καλυφθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία μόνο σε ασθενείς με εμπύρετο και υποκείμενες αιματολογικές κακοήθειες, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και HIV λοίμωξη.

Επίσης ΔΕΝ απαιτείται αντιβιόγραμα σε ασθενή Ασφαλιστικού Ταμείου με συνταγή από Νοσοκομείο με κεφαλοσπορίνες γ' γενεάς από του στόματος και νεώτερες κινολόνες όταν έχει προηγηθεί νοσηλεία στο νοσοκομείο και εφόσον εκεί εχορηγείτο παρεντερικά κεφαλοσπορίνη γ΄ ή δ΄ γενεάς ή αζτρεονάμη ή παρεντερική κινολόνη και μετά τη βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς είναι δυνατή η ταχύτερη έξοδός του από το νοσοκομείο και η συνέχιση της νοσηλείας στο σπίτι με χορήγηση μιας κεφαλοσπορίνης γ΄ γενεάς από του στόματος ή αντίστοιχης κινολόνης από του στόματος.

νεώτερες κινολόνες για τοπική οφθαλμική χρήση μπορούν να χορηγηθούν χωρίς αντιβιόγραμμα στην ακόλουθη περίπτωση:
Bακτηριακή κερατίτιδα (π.χ. μετά από επιμολυνθέν τραύμα, μετά από χρήση φακών επαφής, ξηροφθαλμία επί συνδρόμου Sjogren).