ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΡΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ Ν. 1729/87 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β, Γ, ΓΣ, Δ"
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 1729/87
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕ 0 % ΚΑΙ 10 % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Γ΄ ΓΕΝΙΑΣ, ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6