ΚΡΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Φ.Σ.Θ.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο από τα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1999 & 2002

Για να δοθούν από ιδιωτικό φαρμακείο χρειάζονται το “ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ” του Νοσοκομειακού Φαρμακείου)

 

 

AGGRASTAT

ARANESP

AUNATIV S.D.

AVASTAR

AVONEX

AZNEMET

BEROMUN

BETAFERON

BOTOX

CAMPTO

COPAXONE

CYMEVENE

DESFERAL

DYSPORT

EPIVIR

EPREX

ETHYOL

FLEBOGAMMA

GAMMA VENIN - P

GENEFADRONE

GRANOCYTE

GRANULOKINE

HIVID

HYCAMTIN

ILOMEDIN

IMUKIN

INFERGEN

INTRAGLOBIN F

INTRON A

KYTRIL

INTRONA

LEUCOMAX

LEUSTATIN

MABTHERA

MEGALOTECT

MIELOGEN

NAVELBINE

NAVOBAN

NEO-RECORMON

NOVANTRONE

OCTAGAM

ORTHOKLONE

PEGASYS

PEGINTRON

PENTACARINAT

PROGRAF

PROLEUKIN

PULMOZYME

RAPILYSIN

REBIF 22 & 44

REMICADE

RILUTEK

ROFERON-A

SANDOGLOBULIN

SIMULECT

SOMASTIN

SOMATOSTATIN

STILAMIN

TAXOL

TAXOTERE

TRACLEER

VISTIDE

ZAVEDOS

ZENAPAX

ZOFRON