ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Για να εκτελεστεί συνταγή με τα φάρμακα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει στη συνταγή εκτός από τη λέξη ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ και βεβαίωση εις διπούν από το Νοσοκομείο ή την Κλινική για συνέχιση της θεραπείας στο σπίτι.

 

 

AGGRASTAT

ANZEMET

ARANESP

AUNATIV S.D.

AVASTAR

BEROMUN

BOTOX

CAMPTO

CYMEVENE

DYSPORT

EPIVIR

EPREX

ETHYOL

FLEBOGAMMA

GAMMA VENIN - P

GAMMAGARD

GENEFADRONE

GRANOCYTE

GRANULOKINE

HIVID

HYCAMTIN

ILOMEDIN

IMUKIN

INFERGEN

INTRAGLOBIN F

INTRON A
KYTRIL

LEUCOMAX

LEUSTATIN

MABTHERA

MEGALOTECT

MIELOGEN

NAVELBINE

NAVOBAN

NEO-RECORMON

NOVANTRONE

OCTAGAM

ORTHOKLONE

PEGINTRON

PENTACARINAT

PROGRAF

PROLEUKIN

PULMOZYME

RAPILYSIN

REMICADE

RILUTEK

ROFERON-A

SANDOGLOBULIN

SIMULECT

SOMASTIN

SOMATOSTATIN

STILAMIN

TAXOL

TAXOTERE

TRACLEER

ZAVEDOS

ZENAPAX

ZOFRON