ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

Η συνέντευξη του Προέδρου του Φ.Σ.Θ. στο Popular Medicine

Γενική Συνέλευση Φ.Σ.Θ. 19/11/2003

Ιδρύεται Φαρμακευτικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη

Η συνέντευξη του Προέδρου του Φ.Σ.Θ. στο 30 ημέρες υγείας

Η συνέντευξη του Προέδρου του Φ.Σ.Θ. στο Φαρμ. Δελτίο

Το ημερολόγιο του Φ.Σ.Θ. για το 2003

Γενική Συνέλευση Φ.Σ.Θ. 18/12/2002

Τα νέα τμήματα στα μαθήματα Η/Υ του Φ.Σ.Θ.

Τα θεατρικά βραδινά του Φ.Σ.Θ.

Τα μαθήματα Η/Υ του Φ.Σ.Θ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Θ.

Τα αποτελέσματα των εκλογών στον Φ.Σ.Θ.

Προκύρηξη εκλογών Φ.Σ.Θ. 16/12/2001

Γενική Συνέλευση Φ.Σ.Θ. 19/11/2001