ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ        ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310 275791 FAX: 2310 227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310 221051

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους Φαρμακοποιούς του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

      Καλούνται τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2002 και ώρα 7.00 μ.μ. και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2002 και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα Α του συνεδριακού κέντρου "Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ" της HELEXPΟ-ΔΕΘ (περίπτερο Νο8) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  2. Έγκριση προϋπολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2003
  3. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2001
  4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2001