Τηλ. και φαξ: 0310 - 825 721

e mail: evgenidi@internet.gr

Δελφών 60 - 54642 - Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Φ.Σ.Θ. 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Φ.Σ.Θ.

ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
1. ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΨΗΦΟΙ 463 ΠΟΣΟΣΤΟ 63%
2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: ΨΗΦΟΙ 202 ΠΟΣΟΣΤΟ 27%
3. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: ΨΗΦΟΙ  57 ΠΟΣΟΣΤΟ  8%
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: ΨΗΦΟΙ  13 ΠΟΣΟΣΤΟ  2%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΔΡΕΣ 6
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΔΡΕΣ 2
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΔΡΕΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΔΡΕΣ 0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΔΡΕΣ 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΔΡΕΣ 1
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΔΡΕΣ 0
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΔΡΕΣ 0

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Για Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Για Το Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ: ΨΗΦΟΙ 184  ΣΟΥΒΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: ΨΗΦΟΙ 116
ΦΑΡΣΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ: ΨΗΦΟΙ 50  ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΡΕΤΗ: ΨΗΦΟΙ 92
ΠΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: ΨΗΦΟΙ 44  
-------------------------------
ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΨΗΦΟΙ 40  ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 100
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 34 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΤΣΤΑΘΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 29 
-----------------------------
 
ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 64 
ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΨΗΦΟΙ 28 
-----------------------------
 
ΒΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 28 

Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
1. ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΨΗΦΟΙ 458 ΠΟΣΟΣΤΟ 63%
2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: ΨΗΦΟΙ 175 ΠΟΣΟΣΤΟ 24%
3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ(Δ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ): ΨΗΦΟΙ 47 ΠΟΣΟΣΤΟ 6%
4. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: ΨΗΦΟΙ 43 ΠΟΣΟΣΤΟ 6%
5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: ΨΗΦΟΙ 9 ΠΟΣΟΣΤΟ 1%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 11)
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΔΡΕΣ 7
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΔΡΕΣ 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ(Δ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΕΔΡΕΣ 1
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΔΡΕΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΔΡΕΣ 0

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 181  ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΨΗΦΟΙ 50
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ: ΨΗΦΟΙ 75  ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ: ΨΗΦΟΙ 46
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΨΗΦΟΙ 42  ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 37
ΦΑΡΣΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ: ΨΗΦΟΙ 30  ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΡΕΤΗ: ΨΗΦΟΙ 35
ΣΟΥΒΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: ΨΗΦΟΙ 27  ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 35
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΤΣΤΑΘΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 18  ΑΝΕΜΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ΨΗΦΟΙ 32
ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΨΗΦΟΙ 18  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 19
-----------------------------     ----------------------------------
ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 37  ΓΚΩΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ: ΨΗΦΟΙ 19
ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 35  ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΨΗΦΟΙ 18
-----------------------------     ----------------------------------
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 36  ΝΑΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ: ΨΗΦΟΙ 1
------------------------------     ---------------------------------
ΒΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: ΨΗΦΟΙ 29  ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΨΗΦΟΙ 10