ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ        ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310 275791 FAX: 2310 227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310 221051

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

      Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Καλούμε

Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2003 και ώρα 18.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2003 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Πλ. Αριστοτέλους 1), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση προϋπολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2004
  2. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2003
  3. Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2001
  4. Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2002
  5. Έγκριση ισολογισμού Διανεμητικού Λογαριασμού έτους 2001
  6. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων.
  7. Ενημέρωση για διάφορα συνδικαλιστικά ζητήματα του κλάδου (ικα - ΟΠΑΔ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ) - Λήψη αποφάσεων