ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15-17    546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 0310 - 940 350    FAX: 0310 - 904 322

Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΥ.ΦΑ. στις 07/05/2003

Αιμοδοσία στον ΣΥ.ΦΑ. στις 3/2/2003

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΥ.ΦΑ. στις 16/10/2002

Αιμοδοσία στον ΣΥ.ΦΑ. στις 17/7/2002

Τα αποτελέσματα των εκλογών στον ΣΥ.ΦΑ. στις 2/6/2002

Εκλογές στον ΣΥ.ΦΑ. στις 2/6/2002

Γενική Συνέλευση ΣΥ.ΦΑ. στις 22/4/2002

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ PREMARIN

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ AEROLIN

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ FORADIL

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤHYRO-4

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Τ - 4