ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ       ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15-17    546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 0310-940350 FAX:0310-904322
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του νόμου και του άρθρου 21 του καταστατικού, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης σε ΄Εκτακτη γενική συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ 2/06/2002 και ώρα 08:00 στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού στην οδό Αλ. Σταύρου 15-17.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ