ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15-17    546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 031 - 940 350    FAX: 031 - 904 322

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ PREMARIN 0,0625 TABL

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμό 10102/14-3-02 απόφαση του Ε.Ο.Φ. απαγορεύεται η διακίνηση και διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος

PREMARIN     0,0625 % W/W

με αριθμό παρτίδας LOT 1LK028.

Οι Φαρμακοποιοί, συνεταίροι και πελάτες του ΣΥ.ΦΑ. παρακαλούνται να επιστρέψουν το είδος αυτό στον Συνεταιρισμό μέχρι 30/03/2002.