ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15-17    546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 031 - 940 350    FAX: 031 - 904 322

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 1803 ΤΟΥ AEROLIN INHALER

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ο.Φ. απαγορεύεται η διακίνηση και διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος

AEROLIN     INHALER   Για εισπνοές

με αριθμό παρτίδας LOT 1803


γιατί ορισμένα τεμάχια της παραπάνω παρτίδας περιέχουν ποσότητα δραστικού συστατικού διαφορετική της αναγραφομένης. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιφέρει διαφορετικά από τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον ασθενή.
Παρακαλούνται οι χρήστες του παραπάνω προϊόντος AEROLIN που έχουν στην κατοχή τους την παρτίδα 1803 (LOT 1803) να μην την χρησιμοποιήσουν και να προμηθευτούν άλλη από τα φαρμακεία.

Οι Φαρμακοποιοί, συνεταίροι και πελάτες του ΣΥ.ΦΑ. παρακαλούνται να επιστρέψουν το είδος αυτό στον Συνεταιρισμό.
Σημειώνεται ότι το πρόβλημα αφορά μόνο στη συγκεκριμένη μορφή και παρτίδα του ιδιοσκευάσματος AEROLIN.