ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ι.Κ.Α.

Προσοχή στα φάρμακα που χορηγούνται από το Β' Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. και τα οποία ΔΕΝ τα χορηγούμε από τα φαρμακεία μας. Τα δίνουμε ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ "ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ" από το φαρμακείο του Νοσοκομείου.
Ο Φ.Σ.Θ. έχει προσφύγει στα Δικαστήρια για να ακυρώσει την απόφαση του Ι.Κ.Α. αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να προσέχουμε πολύ στην εκτέλεση συνταγών με τα φάρμακα αυτά.
Από 1/6/2003 καταργήθηκε η θεώρηση των συνταγών αξίας άνω των 60 Ευρώ. Τώρα πλέον στο ΙΚΑ θεωρούνται ΜΟΝΟ οι ΔΙΓΡΑΜΜΕΣ συνταγές του Ν. 1729/87 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΞΙΑΣ.
Συνταγές Ενιαίου Τύπου από ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ εκτελούνται πλέον.
Επιτρέπεται μερική εκτέλεση συνταγών και στις περιπτώσεις αυτές ο ασφαλισμένος πρέπει να υπογράψει κάτω από την φράση: "Συμφωνώ να μη μου δοθεί όλη η ποσότητα του ιδιοσκευάσματος που γράφει η συνταγή".
Συνταγές με φάρμακα οστεοπόρωσης (ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΕΣ - FOSAMAX κλπ.) ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΩΡΗΣΗ.
Βελόνες και Σύριγγες ινσουλίνης χορηγούνται με συνταγή ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που στην συνταγή υπάρχει ταυτόχρονη χορήγηση ινσουλίνης.
Από 1/1/2003 το ΙΚΑ μαζί με την αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη) χορηγεί και τον απολύτως αναγκαίο αριθμό ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ στο αίμα και τους ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ για λήψη αίματος, με συμμετοχή 25%.
Όταν οι ασφαλισμένοι έχουν ανάγκη μόνο βελόνες για ινσουλίνη ή μόνο ταινίες ή μόνο σκαρφιστήρες, τότε αυτά θα αναγράφονται σε παραπεμπτικό σημείωμα και θα πληρώνονται στο φαρμακείο. Στη συνέχεια, ο ασφαλισμένος με την απόδειξη και το παραπεμπτικό θα πηγαίνει στο ΙΚΑ για να πληρωθεί.
ΕΜΒΟΛΙΑ: Χορηγούνται από τα υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ χορηγούνται εφ' όσον είναι γραμμένα από γιατρό του Ι.Κ.Α.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΙΚΑ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ τα ιδιοσκευάσματα REGAINE και παρόμοια, ZYBAN και NICORETTE.
Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Γ 55/338/21-2-2001 έγγραφο του ΙΚΑ: "Στις περιπτώσεις αναγραφής επί των συνταγών ποσοστού συμμετοχής διαφορετικού από εκείνο που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία θα κινείται η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου για τους συνταγογράφους ιατρούς. Εκτός αυτού κατά τον έλεγχο των λογαριασμών φαρμακείων οι συνταγές θα μεταφέρονται στην στήλη συμμετοχής που προβλέπεται για την αναγραφόμενη πάθηση, δεδομένου ότι και οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Νόμων".
Η συνταγογράφηση των γιατρών χωρίς ειδικότητα, των ειδικευομένων και των Αγροτικών γιατρών ακολουθεί τους γενικούς κανόνες συνταγογράφησης δηλ. ένα εμβαλλάγιο ανά ιδιοσκεύασμα κ.λ.π.

ΔΗΜΟΣΙΟ

Μέχρι την χορήγηση συνταγολογίου ενιαίου τύπου στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, οι συνταγές με συμμετοχή 0% και 10% αναγράφονται υποχρεωτικά σε ξεχωριστό φύλλο, διαφορετικά ο φαρμακοποιός πρέπει να εισπράξει σε όλα τα φάρμακα ποσοστό 25%.
Σύμφωνα με την 6744/26-9-2000 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας:
"Η αναγραφή του ποσοστού συμμετοχής σε παθήσεις που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις να είναι μειωμένο ή μηδέν, πρέπει να αναγράφεται από τον θεράποντα γιατρό. Στην περίπτωση που ο θεράπων γιατρός δεν το αναγράφει, τότε υπεύθυνος είναι ο ελεγκτής ιατρός, εφ' όσον το ποσό της συνταγής είναι πάνω από 60 Ευρώ και απαιτείται θεώρηση. Εάν το ποσό της συνταγής είναι μικρότερο των 60 Ευρώ και ο θεράπων γιατρός δεν έχει θέσει το ποσοστό συμμετοχής, τότε ο φαρμακοποιός, σύμφωνα με τον όρο 12 της σύμβασής του με το Δημόσιο, πρέπει να εισπράξει το νόμιμο ποσοστό συμμετοχής, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και να το σημειώσει στην εντολή. Αν το ποσοστό που θα θέσει ο φαρμακοποιός δεν είναι το σωστό, τότε θα καταλογίζεται σε βάρος του το επιπλέον ποσό που επιβαρύνθηκε το Δημόσιο".

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Επειδή υπήρχε διαφωνία με την Διεύθυνση Υγιεινής Θεσσαλονίκης σχετικά με τα σκευάσματα που χρειάζονται θεώρηση στο Δημόσιο, ο Φ.Σ.Θ. διατύπωσε ερώτημα προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Η απάντηση μας κοινοποιήθηκε τέλος Αυγούστου και έχει ως εξής:


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ τα ιδιοσκευάσματα ZYBAN και NICORETTE.
Δεν αναγνωρίζονται από το Δημόσιο δαπάνες προμήθειας στοιχειωδών φαρμάκων όπως ασπιρίνης και καθαρτικών με ένδειξη δυσκοιλιότητα. Κατ΄ εξαίρεση τα καθαρτικά εγκρίνονται μόνο όταν χορηγούνται για διαγνωστικούς σκοπούς και εφ΄ όσον φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα ή κουπόνι.
Τα ιδιοσκευάσματα Salospir και Aspirin protect και τα παρόμοια χορηγούνται κανονικά γιατί είναι εντεροδιαλυτά και χρησιμοποιούνται στην πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων.

ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου δεν καταβάλλουν στους φαρμακοποιούς την αξία των σάκων κολοστομίας. Αναγράφονται σε ξεχωριστές συνταγές τις οποίες υποβάλλουν οι φαρμακοποιοί μαζί με τους λογαριασμούς φαρμάκων κάθε μήνα σε ξεχωριστή κατάσταση και με ξεχωριστό τιμολόγιο.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ μέτρησης ζαχάρου, συσκευές AEROCHAMBER, BABY-HALER κ.λ.π. χορηγούνται με την έκδοση απόδειξης την οποία μαζί με την εντολή υποβάλλει ο ασφαλισμένος προς εξόφληση ως δαπάνη.

Ο.Γ.Α.

Ο Ο.Γ.Α. απέστειλε σε όλα τα Συμβεβλημένα Φαρμακεία το υπ' αριθμ. 45510/27-4-01 έγγραφο με οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του Π.Δ. 67/2000. Συμφωνεί φυσικά με τις γενικές οδηγίες που υπάρχουν στην αρχή του παρόντος.
Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις συνταγογράφησης από Αγροτικούς Γιατρούς, Γιατρούς χωρίς ειδικότητα και ειδικευόμενους για χρόνια περιστατικά με βάση γνωμάτευση Γιατρού ειδικότητας, στην περίπτωση που η γνωμάτευση έχει εκδοθεί από ιδιώτη Γιατρό πρέπει να αναφέρεται ο Α.Μ. Ο.Γ.Α., εάν ο γιατρός είναι συμβεβλημένος με τον Ο.Γ.Α., ή ο Α.Μ. Τ.Σ.Α.Υ. εάν πρόκειται για μη συμβεβλημένο γιατρό.
Από το ίδιο έγγραφο προκύπτει ότι επιτρέπεται η μερική εκτέλεση συνταγής και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο ασφαλισμένος να υπογράψει στην πίσω όψη της συνταγής ποια και πόσα από τα αναγραφόμενα ιδιοσκευάσματα δεν επιθυμεί να του δοθούν.
ΕΜΒΟΛΙΑ: Χορηγούνται χωρίς θεώρηση.
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΕΣ: Χορηγούνται χωρίς θεώρηση.
ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗ: Χορηγείται με τη γνωστή διαδικασία (η συνταγή να είναι γραμμένη από Κρατικό Νοσοκομείο με την ένδειξη ανδρογενής αλωπεκία, γνωμάτευση για το αναντικατάστατο επειδή είναι εκτός λίστας). Δεν χρειάζεται θεώρηση εάν η αξία της συνταγής δεν υπερβαίνει τα εξήντα Ευρώ.
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ο.Γ.Α. (χορηγούνται ως δαπάνη από τον κλάδο Υγείας).
Σύριγγες ινσουλίνης, σάκοι κολοστομίας, συσκευές Aerolin κ.λ.π. χορηγούνται ως δαπάνη με την εξής διαδικασία: Οι ασφαλισμένοι προμηθεύονται τα είδη με απόδειξη από το φαρμακείο την οποία μαζί με τη γνωμάτευση του γιατρού προσκομίζουν στον Ελεγκτή γιατρό για θεώρηση και στη συνέχεια τη ταχυδρομούν στον ΟΓΑ από όπου πληρώνονται.

Τ.Ε.Β.Ε.

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΕΣ: Χορηγούνται χωρίς θεώρηση.
REGAINE: Δεν χορηγείται
ΕΜΒΟΛΙΑ: Τα υπαγόμενα στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού χορηγούνται χωρίς συμμετοχή και χωρίς θεώρηση. Γιατα εμβόλια σε ομάδες υψηλού κινδύνου (γρίπης, ηπατίτιδας κλπ) θα πρέπει ο γιατρός να γράψει στη συνταγή ότι ο ασφαλισμένος ανήκεθι σε ομάδα υψηλού κινδύνου και τότε χορηγούνται επίσης χωρίς συμμετοχή και χωρίς θεώρηση.
Το MENINGITEC ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
Συνταγές από Νοοκομεία και Κέντρα Υγείας ΔΕΝ εκτελούνται. Εκτελούνται μόνο όταν το περιστατικό είναι επείγον και αναγράφεται πάνω στη συνταγή με σφραγίδα και υπογραφή του γιατρού με ειδικότητα. Εάν υπερβαίνει τα 60 Ευρώ, θέλει θεώρηση.
Επιτρέπεται μερική εκτέλεση συνταγών
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/19-1-01 του ΤΕΒΕ, για τα αναλώσιμα ΔΕΝ εκδίδονται πλέον συνταγές αλλά παραπεμπτικά. Η έκδοση των παραπεμπτικών αυτών θα γίνεται με την εξής διαδικασία:
Προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, το είδος των υλικών, η μηνιαία απαιτούμενη ποσότητα αυτών, η αναγκαιότητα και το χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαία η χρησιμοποίησή τους.
Η Ιατρική βεβαίωση ισχύει έως ένα (1) έτος από την έκδοσή της και θα πρέπει οπωσδήποτε ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΡΟ.
Στο παραπεμπτικό θα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα αναλώσιμων υλικών ενός (1) μηνός. Το παραπεμπτικό αυτό ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (φωτοτυπία) και την απόδειξη αγοράς από το φαρμακείο, υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο στο ΤΕΒΕ για την απόδοση της δαπάνης.

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Από 1 Νοεμβρίου 2001 ακολουθεί τους κανόνες συνταγοφράφησης του ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
Το αντιγριπικό εμβόλιο χρειάζεται έγκριση γιατί είναι εποχιακό.
ΤΟ ΤΥΔΚΥ ΔΕΝ χορηγεί απισχαντικά, ανορεξιογόνα, αντικαπνιστικά, οδοντόπαστες και φάρμακα κατά της στυτικής δυσλειτουργίας (reductil,Nicorette, Zyban, Tantum pasta, viagra, uprima, cialis, levitra).
Το Xenical χορηγείται από ενδοκρινολόγο και καρδιολόγο με γνωμάτευση αρκούντως αιτιολογημένη. Η έγκριση παρουσία του ίδιου του ασφαλισμένου.

Ο.Τ.Ε.

Ακολουθεί τους γενικούς κανόνες συνταγογράφησης
Συνταγές που εκδίδονται από Νοσοκομείο, εκτός από τα ατομικά στοιχεία του γιατρού, πρέπει να έχουν και τη στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκομείου.
Οι συνταγές του ΟΤΕ πρέπει να υοβάλλονται για εξόφληση μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την εκτέλεση της συνταγής.
Σύμφωνα με έγγραφο του Ο.Τ.Ε. σε περιπτώσεις περικοπών, το φαρμακείο θα πρέπει να εκδίδει Πιστωτικό Τιμολόγιο σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις και να στέλνει αυτό στο Ταμείο αναγράφοντας το ποσό που περικόπτεται, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και τον αριθμό του τιμολογίου στο οποίο έγινε η περικοπή.

ΣΤΡΑΤΟΣ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ-Α.Π.Θ.

Ακολουθούν γενικά το ΔΗΜΟΣΙΟ.
Στους άμεσα ασφαλισμένους του Στρατού, της Αεροπορίας και του Λιμενικού, οι συνταγές πρέπει να είναι γραμμένες από γιατρούς της υπηρεσίας.

Τ.Α.Ξ.Υ.

Τα εμβόλια του Εθνικού προγράμματος χορηγούνται με θεώρηση
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ το XENIKAL και το VIAGRA.

Τ.Σ.Α.Υ.

Ακολουθεί γενικά το ΔΗΜΟΣΙΟ στην εκτέλεση των συνταγών. Διαφοροποίηση υπάρχει στα εμβόλια:
ΕΜΒΟΛΙΑ του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών χορηγούνται ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ.
Τα εμβόλια για τις ομαδες υψηλού κινδύνου (HAVRIX κλπ) χορηγούνται ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0%.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Όπως μας ενημέρωσε το Πανεπιστήμιο, οι συνταγές των ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να είναι ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ανεξαρτήτως ποσού.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ(Τ.Α.Ε.)
Το Τ.Α.Ε. έχει συμβεβλημένους γιατρούς όπως και το Τ.Ε.Β.Ε. (ανήκουν στον ΟΑΕΕ όπως πρέπει να γράφει και η σφραγίδα του γιατρού).
Συνεπώς ΔΕΝ εκτελούνται πλέον συνταγές από Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας παρά μόνο με την ένδειξη του επείγοντος με σφραγίδα και υπογραφή του θεράποντος ιατρού.
Επίσης τα αναλώσιμα ΔΕΝ χορηγούνται με συνταγές αλλά αποδίδονται ως δαπάνη όπως ακριβώς και στο Τ.Ε.Β.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4