ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Φ.Σ.Θ.

 

 

ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ