ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ       ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15-17    546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 031 - 940 350    FAX: 031 - 904 322

COMPANY PROFILE

Επωνυμία: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΣΥ.ΦΑ. Σ.Π.Ε."

Έτος ιδρύσεως: 1932

Πωλήσεις

Συνταιρ. Κεφάλαιο

Συνεταίροι-Πελάτες: 1040 φαρμακεία Νομών Θεσ/νίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Φλώρινας, Καστοριάς

Προσωπικό: 122 υπάλληλοι

Φορτηγά αυτοκίνητα: 20

Μηχανάκια express διανομής: 9

Μερίδιο αγοράς: 74% των φαρμακείων του νομού Θεσ/νίκης

Μερίδιο αγοράς: 9% σε εθνικό επίπεδο