ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πειστικός Απόστολος
Ταμίας του Φ.Σ.Θ.
Αντιπρόεδρος του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση φαρμακείου: Γρ. Λαμπράκη 167 - Τ.Κ. 54352 - Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 922155