ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥ Φ.Σ.Θ.

ΘΕΜΑ: " ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ"

Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε καλύτερα παντός άλλου ότι συχνά εξ αιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων, αντιμετωπίζουμε όλοι προβλήματα ρευστότητας και αδυναμία στην εξόφληση των υποχρεώσεών μας προς τις φαρμακαποθήκες ή άλλους προμηθευτές μας καλλυντικών, παραφαρμακευτικών κ.λ.π.
Η ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού οδήγησε το Δ.Σ. ομόφωνα να στραφεί προς το Τραπεζικό σύστημα προκειμένου να εξασφαλίσει αφ΄ ενός την απαιτούμενη ρευστότητα προς τους ενδιαφερομένους συναδέλφους , αφ΄ ετέρου δε να εξασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς όρους κατά τη διαδικασία αυτή.
Για τον σκοπό αυτό επελέγη η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμώντας το επίπεδο της εικοσαετούς συνεργασίας του Συλλόγου μας με την συγκεκριμένη Τράπεζα και το γεγονός ότι το 70% των λογαριασμών του ΙΚΑ και το 100% των λογαριασμών του Διανεμητικού εξοφλούνται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς . Μετά από πολύμηνες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις καταρτίσθηκε το προϊόν " Πειραιώς επιχειρείν- Κεφάλαιο κίνησης προς Φαρμακοποιούς" με αντικείμενο την προεξόφληση των απαιτήσεων των φαρμακοποιών από τα ασφαλιστικά ταμεία και με κύρια χαρακτηριστικά τους καλύτερους δυνατούς όρους συνεργασίας και την εξασφάλιση ταχύτητας και ευελιξίας χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες όποτε χρειάζεται προσφυγή στον τραπεζικό δανεισμό.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι το Δ.Σ. δεν θα υποστείλει της προσπάθειές του, ούτε και θα σταματήσει να αγωνίζεται για την εξόφληση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων εντός των προθεσμιών που οι νόμοι και οι συμβάσεις προβλέπουν.
Στο " Κεφάλαιο κίνησης προς φαρμακοποιούς " θα είναι δυνατόν να προσφύγει ένας φαρμακοποιός είτε συμπληρωματικά είτε ακόμη για να εξασφαλίσει ρευστότητα για άλλες ιδιωτικές δραστηριότητες ( αγορά ακινήτου ή κινητών αξιών κ.λ.π.)
Η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του Συλλόγου και από στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς στο ξενοδοχείο " ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ " αίθουσα "Αριστοτέλης " την Δευτέρα 26 Απριλίου στις 7.30 μ.μ. όπου θα εξηγηθούν όλες οι πτυχές του προγράμματος και θα απαντηθούν οι τυχόν απορίες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης           Διονύσης Ευγενίδης