ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Μπιμπλής Αναστάσιος
Μέλος του Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.
Μέλος του Δ.Σ. του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης
Εκλέκτορας στον ΠΦΣ
Εκλεγμένος αντιπρόσωπος του ΣΥ.ΦΑ. στην ΟΣΦΕ.
Διεύθυνση φαρμακείου: Γρ. Λαμπράκη 100 - Τ.Κ. 54351 - Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 947158