Μ Α Ι Ο Σ

  1        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
  2        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
  3        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
  4        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
  5        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
  6        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
  7        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
  8        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
  9        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
10        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
11        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
12        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
13        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
14        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
15        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
16        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
17        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
18        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
19        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
20        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
21        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
22        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
23        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
24        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
25        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
26        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
27        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
28        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
29        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
30        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
31        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337