Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2002

  1        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
  2        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
  3        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
  4        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
  5        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
  6        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
  7        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
  8        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
  9        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
10        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
11        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
12        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
13        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
14        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
15        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
16        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
17        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
18        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
19        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
20        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
21        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
22        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
23        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
24        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
25        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
26        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
27        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
28        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
29        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
30        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337