Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2002

  1        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
  2        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
  3        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
  4        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
  5        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
  6        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
  7        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
  8        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
  9        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
10        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
11        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
12        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
13        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
14        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
15        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
16        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
17        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
18        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
19        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
20        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
21        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
22        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
23        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
24        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
25        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
26        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
27        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
28        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
29        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
30        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
31        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337