Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2002

  1        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
  2        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
  3        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
  4        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
  5        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
  6        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
  7        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
  8        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
  9        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
10        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
11        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
12        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
13        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
14        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
15        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
16        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
17        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
18        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
19        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
20        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
21        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
22        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
23        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
24        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
25        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
26        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
27        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
28        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
29        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
30        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
31        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844