Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

  1        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
  2        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
  3        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
  4        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
  5        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
  6        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
  7        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
  8        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
  9        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
10        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
11        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
12        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
13        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
14        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
15        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
16        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
17        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
18        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
19        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
20        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
21        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
22        Χαρίσης Δημήτριος - Εθν. Αντιστασης 12 Τηλ: 0392032336
23        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
24        Κατσαϊτης Κων/νος - Εθν. Αντιστασης-Δημοκρατιας Τηλ: 0392031130
25        Βικόπουλος Στέλιος - Οικισμός Κερασιας Τηλ: 0392034422
26        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955
27        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
28        Πενταράκης Γεώργιος - Αγ. Παρασκευης & Υψηλαντου Τηλ: 0392031844
29        Παναγιωτοπούλου Ζαχ. - Πολυτεχνειου 55-Εθν. Αντιστασης Τηλ: 0392032337
30        Βέλκος Αντώνιος - 28ης Οκτωβριου 21 & Δημοκρατιας Τηλ: 0392035955