ΠΕΙΡΑΙΩΣ 134 & ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥ    11854 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 010-3450753, 010-3410372 & 010-3450581    FAX:010-3459324

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 16/6/2002 οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε σύνολο 158 αντιπροσώπων από τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους όλης της χώρας, ψήφισαν και οι 158 εκλέκτορες και βρέθηκαν 156 έγκυρα ψηφοδέλτια. Αναλυτικά έλαβαν:

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα εκλέγονται:

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ